Vane #1 for å lykkes i år

Nå i januar har du kanskje tenkt ekstra på å forbedre deg, og satt noen nyttårsforsetter. Og det er jo fint – men bryter du forsettene like fort? Det har jeg gjort mange ganger i alle fall. Men hvorfor gjør vi det? Er det selvdisiplinen vår som ikke er bra nok? Er DU ikke bra […]