Sjekkliste for kunstavgift

Hva er kunstavgift og når skal du betale den?

Har du stilt ut på gallerier eller vært på en offentlig utstilling har du sikkert sett at det står noe om kunstavgift ved siden av prisen. Men hva er det egentlig, og hvorfor skal du betale det?

Først, hva er kunstavgiften?

Kunstavgiften er rett og slett en lovpålagt avgift opprettet i 1948 som skal bidra til Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO). Hjelpefondet brukes til stipender, tilskuddordninger og kunstpriser til kunstnere som har sitt hovedvirke i Norge, og BONO sørger for at kunstnere får vederlag på videresalg av sine kunstverk gjennom følgesretten. Kunstavgiften legges til prisen på kunstverket og er på 5% av prisen. Du som kunstner krever inn kunstavgiften sammen med betalingen for bildet, og betaler avgiften videre til BONO og BKH på Kunstavgiften.no.

Når skal du betale kunstavgift?

Du skal betale kunstavgift når:
* Prisen på bildet er på mer enn 2 000 kr (før eventuell moms-beregning)
* Salget skjer offentlig (for eksempel på utstillinger som er åpne for alle, markeder, på nettsiden din eller gjennom andre nettsider som selger kunst)

Hva med bestillingsverk?

Når det kommer til bestillingsverk er det to muligheter:
1. Er bestillingsverket et utsmykningsoppdrag eller på annen måte et kunstverk som skal henge i det offentlige rom skal du betale kunstavgift.
2. Er bildet bestilt av en privatperson og ikke skal henge i det offentlige rom er det IKKE kunstavgift.

Proff eller amatør?

Det spiller ingen rolle om du er profesjonell kunstner eller amatørkunstner, og det stilles ingen kvalitetskrav til kunsten for at du skal være pliktig i å betale kunstavgift. Så lenge bildet fyller kriteriene over for kunstavgift skal du betale.

Hva slags kunst skal du betale kunstavgift på?

Du skal betale kunstavgift på all original kunst som følger kriteriene ovenfor. Originale malerier, tegninger, trykk, litografier osv. Også digitale trykk så lenge de regnes som kunst. For eksempel gjelder fotografi kun som kunst dersom de er signerte og nummererte opp til et maksimum antall på 30 eksemplarer, OG er motiver som har interesse for en videre krets av personer (altså ikke bryllupsbilder, takkekort eller babybilder gjort for en kunde, men fotografi som er ment som et kunstverk). Brukskunst som keramikk-kopper eller klær gjeldes i denne forstand ikke som kunst og skal ikke omfattes av kunstavgiften, men er derimot moms-pliktig. Vanlig kunst som ikke er masseprodusert og som selges direkte fra kunstner eller gjennom kunstformidling i kunstnerens navn er ikke moms-pliktig. Mer om hva som gjelder som kunst og ikke, og hva som er moms-pliktig og ikke skal vi komme tilbake til i en senere artikkel.

Les mer om kunstavgiften her:

Kunstavgiftsloven

Informasjon om kunstavgiften

Håper dette gjorde kunstavgiften litt mindre forvirrende og skummel, og at du nå med selvsikkerhet kan sette priser med og uten kunstavgift.  Kom gjerne med spørsmål i kommentarfeltet hvis du lurer på noe mer eller har andre innspill i forhold til kunstavgift. 🙂

– IT